Publicystyka

 • wtorek, 12 sierpnia 2014
  • Nowi Irlandczycy

   Choć Irlandia czas niespotykanego wzrostu gospodarczego ma już za sobą, mieszka tam nadal około 130 tysięcy Polaków. Mówią, że dzięki życiu na Zielonej Wyspie stali się bardziej otwarci, tolerancyjni i spokojni.

   Pierwsza rzecz w Dublinie na jaką niemal każdy zwraca uwagę to brak pośpiechu. Szczególnie gdy przyjeżdża się tu z Warszawy w zdziwienie wprawia tłum ludzi niczym turyści spokojnie kroczący głównymi ulicami: O'Connell i Grafton. Wśród jadących samochodów nie sposób usłyszeć dźwięk klaksonu, a kierowcy jeżdżą na tyle uważnie, że odsetek śmiertelnych wypadków na irlandzkich drogach jest jednym z najniższych w Europie. Dziwi też wszechobecne "casual talk", czyli niezobowiązujące rozmowy z nieznajomymi - najczęściej zaczynające się od opisu stanu pogody i kończące się tak szybko jak przelotne opady deszczu. A wszystko to w stolicy kraju, w mieście liczącym ponad milion mieszkańców, będącym główną europejską siedzibą wielkich korporacji, takich jak Microsoft, Google, PayPal, eBay czy Facebook.

   Kraj bez UKiP          
   Choć często zjawisko polskiej migracji do Anglii i do Irlandii traktuje się jako tożsame, tak jak i w podobny sposób odbiera się te bliskie geograficznie kraje, od sąsiedniej wyspy różni się Irlandia również innym, znacznie istotniejszym niż wspomniany brak pośpiechu czynnikiem: mieszkańcy są bardzo przyjaźnie nastawieni do przyjeżdżających na wyspę obcokrajowców. Irlandzkiej otwartości na imigrantów należy doszukiwać się przede wszystkim w historii kraju. Przez większą jej część Irlandia była właśnie krajem "wysyłającym", o czym najlepiej świadczy fakt, że dziś poza jej granicami żyje ponad 70 milionów osób o irlandzkich korzeniach (przy ledwo 4 milionach Irlandczyków zamieszkujących Republikę Irlandii). Niemal każdy mieszkaniec Zielonej Wyspy ma bliższych lub dalszych krewnych poza granicami kraju - głównie w Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie i Australii. To przede wszystkim tu należy doszukiwać się źródła różnic między nastawieniem do imigrantów w prowadzącej przez lata kolonialną politykę Anglią, a niewielką Irlandią, krajem okupowanym przez 800 lat, z którego większość mieszkańców wyjeżdżała z powodu dotkliwej biedy. To dzięki bolesnym historycznym doświadczeniom Irlandczycy potrafią życzliwie spojrzeć na przybywających na wyspę imigrantów, widząc w nich odbicie samych siebie.  

    
   - Różnice między Wielką Brytanią a Irlandią są tu bardzo ciekawe - przyznaje dr John O'Brennan, socjolog z National University of Ireland Maynooth. - W Irlandii nie ma partii podobnej do UKiP i nic nie zapowiada, by mogła taka powstać. Nie widać tu bowiem sprzeciwu wobec imigrantów z Polski, a raczej uznanie dla wkładu jaki włożyli w rozwój irlandzkiego społeczeństwa. Pocieszające jest to, że w samym środku ogromnej recesji gospodarczej nie zrealizowała się "pokusa", by obwiniać o wszystko cudzoziemców.  Irlandzki system wyborczy sprzyja rozwojowi partii ksenofobicznych z powodu braku progu wyborczego, natomiast system wyborczy Wielkiej Brytanii sprawia, że małym partiom znacznie trudniej jest się rozwinąć. To jednak w Wielkiej Brytanii doszło do tego, że UKiP zajęła pierwsze miejsce w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Brak ksenofobii w Irlandii może mieć związek z naszymi historycznymi i obecnymi doświadczeniami w byciu emigrantami i tym, że każdy Irlandczyk albo mieszkał poza Irlandią w przeszłości albo przynajmniej ma kogoś w rodzinie kto mieszka za granicą. Sam mieszkałem w Australii, Wielkiej Brytanii, Francji i Bułgarii...

   Irlandia przez kilkanaście lat była krajem dla imigrantów bardzo atrakcyjnym z wielu względów. Na miejscu spotykali się z wielką przychylnością zarówno ze strony polityków, jak i obywateli, w życiu codziennym czekał ich natomiast bardzo atrakcyjny styl życia. Oczywiście, niemal nikt by tu nie przyjeżdżał, gdyby nie czynnik ekonomiczny. Od połowy lat 90-tych ubiegłego wieku do roku 2007 w Irlandii miał miejsce ogromny wzrost gospodarczy, dzięki któremu imigranci byli w kraju wręcz potrzebni. Z czasem gospodarcze prosperity coraz bardziej zwiększało to zapotrzebowanie, ponieważ pojawił się schemat, w którym Irlandczycy masowo brali kredyty na zakup kolejnych nieruchomości, będących najpierw budowanych przez imigrantów, a następnie przez nich wynajmowanych. Oprócz czynnika kulturowego pojawił się zatem także aspekt ekonomiczny irlandzkiej otwartości ma obcokrajowców.

   Szok kulturowy       
   Ledwo w trakcie dekady Irlandia przebyła drogę od kraju mocno zaściankowego do społeczeństwa multikulturowego, w którym swoje miejsce znalazło ponad pół miliona imigrantów. Aby uzmysłowić sobie skalę tej zmiany wystarczy przeliczyć ten wskaźnik na polskie warunki, co dałoby około pięć milionów obcokrajowców, którzy w ciągu dziesięciu lat osiedliby nad Wisłą. I choć ekonomiczne realia Irlandii bardzo zmieniły się w ciągu ostatnich sześciu lat, gdy panowała tam gospodarcza recesja, na wyspie pozostało około 130 tys. Polaków (z 250 tys. w roku 2007) i nadal przybywają kolejni imigranci - tym razem głównie z Brazylii, Hiszpanii i Włoch. A wszystko to w czasie, w którym Zieloną Wyspę opuściło kolejne 300 tys. Irlandczyków.

   Multikulturowość Irlandii mocno podkreśla Daniel Żuchowski, mieszkający w Dublinie od 2007 r. Spotyka się z nią na co dzień, nie tylko podczas pracy nauczyciela angielskiego w szkole języków obcych. Na początku tego roku irlandzkie wydawnictwo wydało jego zbiór opowiadań "The New Dubliners". Książkę napisał w języku angielskim i nie planuje jej tłumaczyć na polski, mówiąc, że większość Polaków w Irlandii dobrze zna język Szekspira. - Ludzie tu mieszkający, a w szczególności imigranci, zdają się nie traktować innych przyjezdnych w kategoriach "kto skąd jest" – zauważa Żuchowski. - Irlandia, a zwłaszcza Dublin, jest tak wielokulturowym miejscem, że po prostu nie zwraca się tu uwagi na takie rzeczy jak kraj pochodzenia. Pewne wartości muszą się więc uniwersalizować. Dla mnie najważniejszymi wartościami są wolność i tolerancja, dlatego tak dobrze mi się tu żyje. Irlandia jest jednym z najbardziej otwartych na inność krajów, dającym swoim mieszkańcom bardzo dużą wolność osobistą. Patrząc na różne kultury, które za nowy dom wybrały sobie Irlandię, głównie na przybyszy z państw o największych ograniczeniach wolności, widoczne jest pewne rozluźnienie wrodzonych wręcz ograniczeń, jak i większa otwartość na człowieka. Wielu potrafi sie tu ocknąć i stwierdzić, że da się żyć inaczej. O tym właśnie też jest książka, którą napisałem. Często w historiach które opowiadam, a wszystkie są historiami prawdziwymi, nie mówię o narodowości bohaterów. Służy to właśnie temu, aby pokazać, że w żadnym stopniu taka wiedza nie wpłynęłaby na przebieg opowiadanej historii, czy postrzeganie pewnych uniwersalnych wartości.

   Równolegle do postępującego uniwersalizmu kulturowego i wtapiania się w społeczeństwo multikulturowe od kilku lat zaobserwować można zdecydowany wzrost postaw patriotycznych wśród irlandzkiej Polonii. Jest to zjawisko względnie nowe, a za jego początek uznaje się 2010 rok i wydarzenia, jakie miały miejsce po katastrofie smoleńskiej. - Można zaobserwować lawinowy wzrost postaw patriotycznych, również u osób które uprzednio publicznie odżegnywały się od jakichkolwiek zachowań tego typu – mówi Piotr Słotwiński, polonijny bloger od 2004 r. mieszkający w Cork. - Nie są to tylko zwykłe deklaracje, ponieważ wraz z nimi następuje ich swoiste zinstytucjonalizowanie. Nawet w stosunkowo niewielkim Cork, oprócz dotychczas działających organizacji polonijnych, w ostatnim czasie spontanicznie powstały takie stowarzyszenia jak Polski Klub Patriotyczny, Narodowy Front Emigrantów czy Ruch Narodowy - Cork. Coraz większego znaczenia nabiera również działalność lokalnego oddziału Niepoprawnego Radia, które jest organizatorem sporej części spotkań zapraszanych z Polski osób zaangażowanych politycznie, a same spotkania gromadzą stale rosnącą ilość uczestników. 

   To na co zwraca uwagę najwięcej imigrantów z Polski to jednak przyswajanie wartości oraz codziennych zachowań od Irlandczyków. - Polacy wiele czerpią z irlandzkiej kultury – przyznaje Barnaba Dorda, pracownik irlandzkiego związku zawodowego SIPTU. - Stają się bardziej otwarci, pozytywnie nastawieni do innych, częściej wychodzą z domu, by spotkać się z przyjaciółmi. Natomiast życzliwe podejście większości Irlandczyków jest wręcz ujmujące. Sam miałem niedawno przypadek, kiedy wpadłem niechcący na irlandzkiego dresiarza. Ten pierwszy grzecznie przeprosił, podczas gdy ja zdążyłem cofnąć się w przerażeniu i dopiero próbowałem złożyć usta do moich przeprosin.     
              
   Pod względem poziomu codziennych relacji międzyludzkich i pełnego szacunku podejścia do drugiego człowieka Irlandia różni się od Polski tak bardzo, że większość Polaków wracając nad Wisłę choćby na kilka dni mówi, że przeżywa szok kulturowy. Ma to w dużej mierze związek z pewnym zjawiskiem charakterystycznym dla emigrantów - wyjeżdżając do obcego kraju spodziewają się szoku kulturowego i są na niego przygotowani. Ten mechanizm nie działa jednak w drugą stronę, podczas powrotów na stałe lub nawet krótkich wizyt. Wówczas rzadko uwzględnia się to, że w człowieku zaszły pewne zmiany pod wpływem innej kultury, myśląc raczej o tym, że jedzie się przecież do swojego ojczystego kraju. Podczas reemigracji lub krótkich wizyt w Polsce emigranci zaczynają znacznie wyraźniej dostrzegać brak typowej dla Irlandii serdeczności w kontaktach z obcymi ludźmi - w sklepie, na lotnisku, ulicy. Jeden z moich rozmówców określił nawet ten polski stan słowem "szczękościsk".

   Istnienie szoku kulturowego po powrocie do Polski potwierdza również o. dr Marcin Lisak - dominikanin, w latach 2006-2010 duszpasterz irlandzkiej Polonii, doktor socjologii zajmujący się badaniami nad emigracją. Zjawisko to ilustruje historią znajomego studenta, który powrócił z Irlandii do Polski. - Opowiedział mi kiedyś jak w pewnym małym polskim miasteczku widział Azjatów próbujących zagadnąć po polsku przechodniów i o coś zapytać. Ludzie śmiali się z nich, traktując jak obcych. Dla tego studenta był to szok, ponieważ sam poznał już to, że świat jest różnorodny. Jest w tym też pewne poczucie solidarności. Gdy kiedyś samemu było się gdzieś przybyszem, inaczej patrzy się na tych, którzy w Polsce są przybyszami i bardziej docenia się ich wysiłki.

   Bezpośredniość        
   Otwartość i swobodny styl bycia Irlandczyków przekładają sie również na stosunki panujące w życiu zawodowym oraz relacje przełożony-podwładny. Dominuje styl nieformalny, a sprawą drugorzędną są struktury i hierarchie pracowników. Za przykład może posłużyć choćby moja rozmowa z dr. O’Brennanem, który bardzo szybko poprosił mnie bym zwracał się do niego po imieniu, a nie za pomocą jego tytułu naukowego. - Jesteśmy bardzo nieformalni, nawet w środowisku uniwersyteckim – wyjaśnia irlandzki wykładowca. – Ma to swoje źródło w tym, że przez długi czas byliśmy tak biedni, że w przeciwieństwie do naszych angielskich sąsiadów nie wytworzył się tu system klasowy.

   O. dr Lisak zauważył tę bezpośredniość kontaktów nawet w przypadku urzędującego ministra integracji i innych pracowników rządu, z którymi miał styczność. – Minister podczas oficjalnych spotkań był jak człowiek z sąsiedztwa - wspomina dominikanin. – W Polsce przeciętny burmistrz zachowuje większy dystans do innych. W Irlandii łatwość kontaktów z przełożonymi jest dużo łatwiejsza, ponieważ panuje ogólne przekonanie, że wszyscy jesteśmy wielką rodziną. W Polsce dominuje styl formalno-prawny, czyli kultura wzmagająca stratyfikację społeczną. 

   Lisak zauważa, że na taki stan rzeczy wpływ miały przede wszystkim historyczne różnice w panujących systemach prawa. Zarówno w przypadku Polski jak i Irlandii swój największy ślad odcisnęły kraje, pod których dominacją się znajdowały. W polskim systemie najbardziej widoczny jest formalno-prawny komponent pruski z elementem absolutyzmu. Ranga przepisów i zasad wzmaga stratyfikację społeczną i powstawanie chociażby klasy wysokich menedżerów. Im bardziej coś jest zależne od menedżera, tym bardziej wzrasta jego pozycja, a ten chcąc utwierdzić się w hierarchii przyjmuje to jako sposób relacji interpersonalnych. Na Irlandię największy wpływ miał natomiast brytyjski system prawa, nie będący systemem poszczególnych przepisów, lecz prawem zwyczajowym (common law), w którym najważniejsze były zwyczaje powszechnie uznane przez społeczeństwo. Dodatkowym czynnikiem jest tu irlandzki element antysystemowy powstały na skutek buntu przeciw brytyjskiej okupacji, w tym i przeciwko brytyjskiemu systemowi prawa.

   Te dwa zupełnie inne w swoich założeniach systemy prawa w naturalny sposób wytworzyły olbrzymie różnice w funkcjonowaniu społeczeństw oraz relacjach międzyludzkich. Polscy imigranci w Irlandii łatwo odnaleźli swoje miejsce w tym obcym z początku systemie, chwaląc m.in. brak biurokracji, łatwość nawiązywania relacji interpersonalnych między osobami na różnych stanowiskach czy duży wpływ jednostki na sprawy publiczne.     

    - Polacy w Irlandii przekonali się, że europejskie standardy pracy to nie tylko lepsze zarobki, ale też kultura w relacjach przełożony-podwładny – mówi Magdalena Orzeł mieszkająca obecnie w Polsce autorka książki „Dublin. Moja polska karma”. - Życie w Irlandii nauczyło mnie obywatelskiego spojrzenia na politykę, tego że państwo jest dla mnie, a nie ja dla państwa. Osoby wracające do Polski z doświadczeniami emigracyjnymi, mają już inne oczekiwania, wyobrażenie i marzenia, niż te które wypchnęły je "za chlebem" na obczyznę. Polacy nauczyli się w Irlandii otwartości i tolerancji, nie w deklaracjach, lecz w codziennym życiu. Sami raczej niczego pozytywnego w sferze wartości do Irlandii nie przywieźli. Ja również nie czuję, żebym mogła coś w tej sferze przekazać Irlandczykom, raczej to ja dostałam. Oczywiście, wielu Polakom tam mieszkającym wydaje się, że wnoszą bardzo wiele, ponieważ mają na przykład bogatsze tradycje religijne. 

   Starsi Irlandczycy, szczególnie w mniejszych miejscowościach, często podziwiają religijność Polaków. Ci jednak i pod tym względem przejmują zwyczaje mieszkańców wyspy, której kościoły coraz bardziej świecą pustkami. Na msze do polskojęzycznego duszpasterstwa uczęszcza regularnie mniej niż 10 procent polskich imigrantów. Jeszcze mniej pojawia się na nabożeństwach prowadzonych przez irlandzkich księży. – Emigracja sprawia, że jest to religijność z wyboru – przyznaje o. dr Lisak. – Nie ma tu miejsca na presję społeczną czy przyzwyczajenia. Do kościoła chodzą ci, którzy to wybierają.

   Ślad w życiu Irlandczyków pozostawiają natomiast Polacy na płaszczyźnie obyczajów związanych ze świętami. Dopiero pod wpływem polskich imigrantów stopniowo zaczęli świętować wigilię Bożego Narodzenia, wcześniej obchodząc wyłącznie dwa dni świąteczne. - Wszyscy moi znajomi Irlandczycy wiedzą o polskim dniu dziecka, lanym poniedziałku i tłustym czwartku – mówi Marlena Murphy, Polka pracująca w East Coast Radio. - Moja niesamowita irlandzka rodzina Murphy'ch i Sheehy'ch świętuje polskie tradycje razem ze mną. Są prezenty pod choinką w Wigilię, jest i poranek świąteczny. W drodze jest maleństwo, które z pewnością będzie dwujęzyczne i biegłe w tradycjach obu krajów.

   Drugie pokolenie     
   Warto w tym miejscu zaznaczyć pewne zjawisko, które niemal zupełnie umknęło uwadze polskich mediów – pojawianiu się drugiego pokolenia polskiej emigracji „poakcesyjnej” w Irlandii Część polskich mediów zachłysnęła się łatwym i efektownym tematem tzw. eurosierot, co socjolodzy określili mianem siania paniki moralnej, czyli generalizowania pewnych pojedynczych przypadków, a następnie ich wyolbrzymiania. W rzeczywistości skala tzw. eurosieroctwa to bardzo niewielki odsetek, a większość tego typu przypadków przestała istnieć już na początku irlandzkiej recesji gospodarczej. Wówczas nastąpił proces unifikacji rodzin, które decydowały się na wspólne przeniesienie do Irlandii lub do Polski. W Irlandii pojawiło się natomiast nowe pokolenie Polaków (część urodzona już na wyspie, część przeniosła się tu z rodzicami w bardzo młodym wieku), które jest bardzo mocno zintegrowane z irlandzką społecznością, przede wszystkim dzięki uczestnictwu w miejscowym systemie edukacji. Za ciekawostkę mogą posłużyć historie o tym jak polskie dzieci uczące się w Irlandii chcąc zachować swoje sekrety bądź ukryć coś przez rodzicami mówią między sobą po irlandzku. Językoznawca i literaturoznawca
   Mícheál Ó hAodha ubolewając na łamach „The Irish Times” nad bardzo małą liczbą nowych powieści ukazujących się w języku irlandzkim swój tekst rozpoczął następująco: „Pewnego dnia rozmawiałem z mężczyzną z Polski. Jego żona jest Irlandką. Jego dzieci uczęszczają do Gaelscoil (szkoła z lekcjami w języku irlandzkim). Mówią po polsku, angielsku i irlandzku. Są Europejczykami w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu (...). Poruszają się z łatwością między wieloma środowiskami i kulturami”.

   Język narodowy jest czymś czego wielu Irlandczyków zazdrości Polakom, podkreślając, że zachowaliśmy swoją ojczystą mowę nawet mimo zaborów. Osiem wieków okupacji angielskiej przyniosło bowiem niemal całkowite zmarginalizowanie języka irlandzkiego, którym na co dzień posługuje się obecnie ok. 77 tys. osób, głównie mieszkańców małych miejscowości na zachodnim wybrzeżu. Irlandzki jest jednak oficjalnym językiem urzędowym (obok angielskiego) i jest powszechnie nauczany w miejscowych szkołach. Tu jednak bardzo często dzieci irlandzkie i polskie poznają go w ten sam sposób, czyli jako zupełnie nowy język.

   Polaków coraz częściej można dostrzec nie tylko w irlandzkich szkołach podstawowych i średnich, ale i na miejscowych uniwersytetach. - Dziesięć lat temu Polacy na irlandzkich uniwersytetach byli rzadkością, teraz jest to całkiem powszechne – zauważa dr O’Brennan. – Moją najlepszą studentką na studiach licencjackich z europeistyki jest Polka Daria Jankiel. Przyjechała tu ze swoimi rodzicami, gdy miała 12 lat. Reprezentuje pokolenie młodych ludzi z polskich rodzin, którzy większość swojego życia spędzili już w Irlandii.

   Najlepiej wykształceni emigranci  
   Z przeprowadzonego w 2006 r. spisu powszechnego wynikało, że ówczesna średnia wieku Polaków w Irlandii wynosiła 27,5 lat. Nawet biorąc pod uwagę fakt, że średnia ta zapewne się podniosła mówimy tu o emigracji bardzo młodej i to pod dwoma względami – wieku jej uczestników, jak i bardzo krótkiego okresu jej istnienia. O ile z punktu widzenia historii polskich migracji jest to okres bardzo krótki, tak z perspektywy jednostek rzecz może się przedstawiać zupełnie inaczej.

   - Zostały trzy miesiące do celebrowania 10-lecia od czasu opuszczenia Śląska i zacumowaniu na Zielonej Wyspie – mówi pracująca w sektorze NGO Agnieszka Leschik. - To jedna trzecia mojego życia, okres stawania sie dorosłym, choć często wydaje mi się, że nigdy nie dorosnę. I to chyba jedna z wartości, którą nabyłam mieszkając w Irlandii: twoje życie nie musi być standardowe, zaplanowane, odpowiedzialne, dalej możesz mieć tę cząstkę dziecka w sobie, a nawet ją kultywować i pielęgnować, dalej możesz być tym niepoprawnym marzycielem i optymistą, gdyż tutejsze społeczeństwo za bardzo nie ma czasu by mieszać się w twoje sprawy.

   Charakterystyczny dla polskiej emigracji w Irlandii jest zarówno jej młody wiek (głównie osoby urodzone w latach 70-tych i 80-tych), ale też jej wysoki poziom wykształcenia (z badań Narodowego Banku Polskiego wynika, że jest to najlepiej wykształcona Polonia spośród wszystkich krajów będących popularnymi kierunkami migracji po 2004 r.). Te dwa czynniki w naturalny sposób przyczyniły się do wysokiego stopnia otwartości zarówno na irlandzką kulturę, miejscowy styl życia, jak i przyswajanie pewnych uniwersalnych wartości pojawiających się w społeczeństwie wielokulturowym.

   - Fakt, że z Polski wyjechało tyle osób często traktuje się jak tragedię – zauważa o. dr Lisak. – Jest to myślenie w kategoriach etnocentrycznych. Brakuje podejścia mówiącego, że emigracja jest dla dobra jednostek. To, że te jednostki wyjechały nie oznacza, że są ofiarami. Można powiedzieć, że były ofiarami tego, że w Polsce nie ma perspektyw, jednak wyjeżdżając wyzwalają się z bycia ofiarą. To brak migracji byłby oznaką poddania się. Warto zauważyć, że nie jest to jednak migracja „za chlebem”, tak jak to miało miejsce w XIX w. To migracja za czymś jeszcze, czymś „do chleba”. Wyjechali ci, którzy w Polsce jakoś żyli, jednak było to dla nich życie niewystarczające, nieadekwatne i chcieli czegoś więcej.

   Część Polaków mieszkających w Irlandii traktuje Zieloną Wyspę jako przystanek w swojej dalszej życiowej drodze. Wiele osób już przeniosło się stąd do Kanady lub Australii, poniekąd idąc wydeptanymi przez dziesięciolecia drogami migracyjnymi Irlandczyków i nieraz korzystając z ich sieci kontaktów. Jednak to właśnie Irlandia wytworzyła w nich pewien kapitał migracyjny, za którym idzie otwartość na innych ludzi i łatwość dostosowywania się do nowych warunków życia. To Irlandia jest dla wielu z nich miejscem, w którym po raz pierwszy zetknęli się z dorosłym, samodzielnym życiem. Tym miejscem okazał się kraj tylko z pozoru podobny do Polski – państwo o zupełnie innym systemie prawnym, innych modelu relacji panujących w strefie zawodowej, innym poziomie relacji interpersonalnych, innym tempie życia, innym stopniu multikulturowości. Na polskich emigrantów taka różnica nie mogła pozostać bez wpływu. Głównie ze względu na swój młody wiek znacznie częściej to oni przyjmowali wartości i styl życia Irlandczyków niż sami przekazywali coś w tej sferze innym. Tej otwartości sprzyjała jednak nie tylko metryka czy wysoki poziom wykształcenia, lecz i sama „zawartość” tego, co zaoferowała Irlandia, a co Polacy uznali za bardzo atrakcyjną propozycję.

   Łukasz Stec

    

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   luk.tom
   Czas publikacji:
   wtorek, 12 sierpnia 2014 13:46
 • niedziela, 20 stycznia 2013
  • Płaskostopie kultury

   Zawsze miałem problem z zakupem butów. Nie dlatego, że z moimi stopami było coś nie tak. Wręcz przeciwnie. Pamiętam jeszcze ze szkoły podstawowej, że jako jedna z dwóch osób w całej klasie nie miałem płaskostopia czy półpłaskostopia. Byłem w zdecydowanej mniejszości. Zauważyli to chyba producenci obuwia, którzy niemal wszystkie buty dostosowują obecnie do stóp z przynajmniej częściowym płaskostopiem, przez co to ja, posiadający zdrowe stopy, powinienem nosić wkładki ortopedyczne. Mam wrażenie, że sytuacja ta jest analogiczna do tego jak w Polsce czują się osoby, które potrafiły właściwie odczytać pewne kody kulturowe.

   Dekadę temu, kiedy w jednej z telewizyjnych stacji pojawił się program Kuby Wojewódzkiego, zachowanie showmana wywoływało żywą dyskusję. Konwencja przyjęta w programie przez jednych była uznawana za wyraz upadku kultury mediów, dla innych była dowodem wysokiej inteligencji prowadzącego, jeszcze inni uznawali ją za typową pop-kulturową wydmuszkę, postmodernistyczną zabawę, w której brać udział powinno się po uprzednim dodaniu cudzysłowu do wszystkiego co zostanie powiedziane. Znamienne jest, że niemal w tym samym czasie w demokratycznych wyborach bardzo dobry wynik uzyskała populistyczna Samoobrona, wypierając z sejmu inteligencką Unię Wolności, i wprowadzając do debaty publicznej całkiem nowy dyskurs i nowy język, który z początku uznany został za przekroczenie pewnej granicy (Jerzy Buzek: „Nie będziemy rozmawiać na tym poziomie”).

   Z czasem jednak ów poziom stał się standardem w politycznej debacie, a sama debata przestała mieć jakiekolwiek znaczenie, gdyż środek jej ciężkości przeniósł się w stronę formy, a dokładniej w kierunku „Erystyki” Schopenhauera . Treść całkowicie zatraciła swoje znaczenie na rzecz formy – jak najbardziej przystępnej, efektownej i wulgarnej. Za normę uznana została również konwencja programów Wojewódzkiego – przez zdecydowaną większość społeczeństwa uznana nie za pop-kulturową grę, lecz za wyraz inteligencji showmana, za autentyczny, dominujący dyskurs, do którego należy dążyć, a przynajmniej się dostosować.  

   Na tle powyższych przemian wyrosły już dwa pokolenia (moje - 30-latków i to o dekadę młodsze, nazywane „gimnazjalistami”), a pokolenia starsze również dały się wciągnąć w ten głównonurtowy dyskurs. Postmodernistyczna zabawa nie została poddana żadnej dekonstrukcji i została uznana za  fotografię rzeczywistości.

   Kiedy w 2011 r. świat usłyszał krzyk młodych Oburzonych, w Polsce panowała cisza, a młodzi spoglądali na swoich rówieśników zza granicy z pobłażaniem, czy wręcz z politowaniem. Sytuacja wydawała się zaskakująca , ponieważ ówczesne warunki ekonomiczne demonstrujących Hiszpanów były lepsze od warunków młodych Polaków nie znajdujących się w strefie kryzysu. Media tłumaczyły to często efektem upadku z wysokiego konia, jaki miał miejsce w zachodniej Europie, a czego nie doświadczyli Polacy. Nie trudno uświadomić sobie, że tłumaczenie to zawiera co najwyżej ziarno prawdy, po tym jak prześledzi się mapę Oburzonych 2011, na której widnieją nie tylko kraje, w których z gospodarczego prosperity wykluła się recesja, ale i państwa, gdzie żadnego prosperity (szczególnie wśród młodych) nigdy nie było. Problem nie tkwi bowiem w ekonomii.

   W psychologii pośród różnych rodzajów jaźni istnieje pojęcie jaźni odzwierciedlonej. Jest to własne wyobrażenie o tym, jak postrzegają nas inni. W dyskursie, o którym wspominałem, jest to rzecz niezwykle istotna, o ile nie najistotniejsza. Błędna dekonstrukcja dyskursu medialnego  (chodzi tu nie tylko o wspomniany dla przykładu program Kuby Wojewódzkiego, lecz cały nurt programów rozrywkowych) wprowadza system zero-jedynkowy, w którym każdy musi przegrać albo wygrać, a o wygranej stanowi wyłącznie szeroko pojęty wizerunek, na który składa się różne elementy formy. Wchodząc w świat tych błędnie zinterpretowanych konwencji najważniejszymi cechami staje się: atrakcyjność towarzyska, powodzenie materialne, poczucie humoru, błędnie zinterpretowana asertywność (cieszące się ogromnym powodzeniem tzw. cięte riposty). Przyjmując konwencje pop-kulturowej gry za własny schemat myślenia młodzi ludzie wpadli w pułapkę, w jakiej nie znajdują się ich buntujący się rówieśnicy z innych krajów.

   Młodzi Polacy, choć panuje wśród nich ogromne bezrobocie, a ci którzy pracują robią to najczęściej za minimalne wynagrodzenie w oparciu o umowy śmieciowe, nigdy nie wyjdą protestować na ulice, nigdy się nie zbuntują i nigdy nie przyznają się, że jest im źle. Nad realnym życiem górę wziął bowiem błędnie odczytany dyskurs pop-kulturowej zabawy, w której nie ma miejsca na walkę o swoje prawa, na narzekanie, czy po prostu realną ocenę sytuacji. Zbuntować można się co najwyżej przeciwko ACTA – tu nic nie traci się na wizerunku, stracić go można za to nie będąc na bieżącą z najnowszą ofertą pop-kulturową dostępną na pirackich serwisach internetowych. By zbuntować się przeciwko wyzyskowi ze strony pracodawców, umowom śmieciowym czy podobnym, realnym problemom, należałoby najpierw publicznie określić swoją przynależność  do osób niezadowolonych, posiadających problemy. We wspomnianym dyskursie zero-jedynkowym byłoby to określenie się mianem przegranych.

   Pytanie Ericha Fromma: „mieć czy być” całkowicie przestało mieć na znaczeniu. I to nie dlatego, że młode pokolenia opowiedziały się za modusem posiadania. Stworzyły bowiem całkiem własny modus: sprawiać wrażenie. Sprawiają wrażenie, że mają i sprawiają wrażenie, że są.

   Łukasz Stec

   (Tekst publikowany w "Nowym Obywatelu" - 17 lutego 2013 r.)

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   luk.tom
   Czas publikacji:
   niedziela, 20 stycznia 2013 21:38
 • niedziela, 12 lipca 2009
 • sobota, 11 lipca 2009
 • piątek, 10 lipca 2009

Kalendarz

Maj 2018

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Wyszukiwarka

Zakładki

Kanał informacyjny